Liên hệ

Hệ thống thanh toán thương mai điện tử Quốc gia Keypay

Trụ sở: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
keypay@cid.gov.vn
1900636290