Giải pháp thanh toán trực tuyến

Dịch vụ công

Dịch vụ công trực tuyến cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường Internet. Việc thanh toán lệ phí được xử lý nhanh chóng an toàn và tiện lợi. Việc trả kết quả có thể thực hiện trực tuyến hoặc gửi trực tiếp qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Tiết kiệm chi phí

Đối với doanh nghiệp: tiết kiệm tiền bạc, công sức đi lại thay vì phải mang hồ sơ đến tận nhà quản lý như trước, đồng thời rút ngắn thời gian chờ đợi gửi và nhận hồ sơ. Đối với nhà quản lý: bảo đảm công khai, minh bạch, thao tác trong việc cấp giấy chứng nhận trực tuyến. Hơn nữa, cán bộ quản lý và chuyên viên xử lý có thể theo dõi hồ sơ tại bất kỳ bước xử lý nào, tình trạng nào giúp đẩy nhanh tốc độ xử lý hồ sơ. Nhà quản lý không phải lưu hồ sơ giấy, mất chi phí thuê kho lưu hồ sơ , thuận tiện trong việc tra cứu các giấy xác nhận đã được cấp đồng thời cung cấp các số liệu báo cáo chính xác kịp thời.

An toàn bảo mật

Bảo mật thông tin giao dịch, người dùng thông qua các phương pháp kỹ thuật bảo mật tiêu chuẩn quốc tế.

Chấp nhận các loại thẻ

Thanh toán thẻ ATM NỘI ĐỊA & INTERNETBANKING
THANH TOÁN BẰNG THẺ QUỐC TẾ

Đối tác tiêu biểu