Giới thiệu

Điều khoản và chính sách

Điều khoản và chính sách

Thương hiệu và bản quyền

- Khi khách hàng truy cập vào trang web của KeyPay có nghĩa là khách hàng đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi khách hàng tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều kiện và Chính sách được đăng tải, có nghĩa là khách hàng chấp nhận với những thay đổi đó.

- Khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của KeyPay.

- Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng website, mời khách hàng vào phần Liên Hệ. Tất cả các câu hỏi hoặc bình luận về website hay nội dung website sẽ được giải đáp bởi Bộ phận trợ giúp khách hàng của KeyPay.

- Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của KeyPay. Toàn bộ nội dung của trang web được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế. Bản quyền đã được bảo lưu.

Quyền pháp lý

- Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép trang web này.

- Tất cả nội dung trang web và ý kiến phê bình của khách hàng đều là tài sản của KeyPay. Nếu KeyPay phát hiện bất kỳ thông tin giả mạo nào, KeyPay sẽ khóa tài khoản của khách hàng ngay lập tức hoặc áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hạn chế sử dụng

KeyPay không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website và/hoặc tài nguyên nào cùa website vào một trong những việc sau:

- Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam;

- Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác;

- Gây rối trật tự công cộng; và/hoặc phạm pháp hình sự;

- Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ;

- Sử dụng vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi, như là các cuộc thi, cá cược, đổi chác, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp;

- Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác;

- Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi;

- Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website;

- Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng;

- Hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của KeyPay;

- Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

Điều khoản thanh toán và sử dụng

Giải thích từ ngữ

- Đơn vị cung cấp dịch vụ hành chính công: Là các tổ chức/đơn vị cung ứng dịch vụ hành chính công chấp nhận cho khách hàng thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ thông qua Hệ thống thanh toán thương mại điện tử quốc gia KeyPay.

- Khách hàng: Là chủ tài khoản/thẻ của các Ngân hàng hợp tác với KeyPay thực hiện việc thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ của các Đơn vị cung cấp dịch vụ hành chính công.

- Ngày làm việc: Là các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trừ các ngày nghỉ (thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của pháp luật Việt Nam).

- Phiên giao dịch: Là khoảng thời gian tính từ 00:00:00 giờ đến 23:59:59 giờ cùng ngày. Trường hợp có ngày nghỉ và ngày lễ, phiên giao dịch được xác định từ thời điểm bắt đầu của phiên giao dịch vào ngày nghỉ, ngày lễ đến thời điểm kết thúc phiên giao dịch của ngày làm việc đầu tiên sau ngày nghỉ, ngày lễ.

- Giao dịch: Là các giao dịch được khách hàng sử dụng thông qua các phương thức thanh toán để thanh toán hàng hóa, dịch vụ.

- Giao dịch thành công: Là giao dịch thanh toán qua KeyPay và được KeyPay ghi nhận trên hệ thống với trạng thái là Thành công.

- Giao dịch thất bại: Là giao dịch thanh toán qua KeyPay và được KeyPay ghi nhận trên hệ thống với trạng thái là Thất bại.

- Giao dịch hoàn trả: Là giao dịch hoàn trả một phần hoặc toàn bộ số tiền cho khách hàng.

- Giao dịch gian lận, giả mạo: Là giao dịch xảy ra khi thông tin về thẻ/tài khoản/ứng dụng Mobile Banking của khách hàng dùng để mua/đặt hàng hóa, dịch vụ mà không được sự cho phép của chủ (thẻ/tài khoản/ứng dụng Mobile Banking).

- Đòi bồi hoàn: Là việc Ngân hàng/KeyPay đòi tiền Đơn vị cung cấp dịch vụ hành chính công đối với các giao dịch khách hàng khiếu nại.

 

Điều khoản về Giao dịch hoàn trả, đòi bồi hoàn

Hoàn trả

- Hoàn lại tiền (refund) trong các trường hợp:

i/ Đơn vị cung cấp dịch vụ hành chính công không có hàng hóa, dịch vụ để bán cho khách hàng hoặc hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, hủy bỏ hoặc có sự điều chỉnh giá cả hàng hóa/dịch vụ, Đơn vị cung cấp dịch vụ hành chính công phải thực hiện thay thế hay điều chỉnh cho khách hàng;

ii/ Chủ thẻ đã bị trừ tiền trong tài khoản nhưng KeyPay ghi nhận giao dịch thất bại.

- Số tiền được hoàn lại bằng Giá trị sản phẩm và Phí vận chuyển (nếu có) của hàng hóa/dịch vụ mà Đơn vị cung cấp dịch vụ hành chính công cung cấp cho khách hàng.

Đòi bồi hoàn

KeyPay có quyền từ chối thanh toán hoặc yêu cầu thu hồi một phần hoặc toàn bộ giá trị giao dịch đã thanh toán cho Đơn vị cung cấp dịch vụ hành chính công trong các trường hợp sau:

- Giao dịch là gian lận, giả mạo hoặc bị chủ (thẻ/tài khoản) khiếu nại là gian lận hoặc giả mạo.

- Giao dịch không được cấp phép hoặc các thông tin do Đơn vị cung cấp dịch vụ hành chính công cung cấp khi xin cấp phép không chính xác.

- Giao dịch nghi ngờ giả mạo đang trong quá trình điều tra.

- Giao dịch đã được KeyPay tạm ứng cho Đơn vị cung cấp dịch vụ hành chính công nhưng sau đó bị phát sinh tranh chấp về nghĩa vụ giao hàng hóa/dịch vụ của Đơn vị cung cấp dịch vụ hành chính công.

- Chủ (thẻ/tài khoản) tranh chấp về giao dịch.

- Đơn vị cung cấp dịch vụ hành chính công yêu cầu thanh toán cho giao dịch được cung ứng hoặc thực hiện bởi các bên thứ ba không phải là Đơn vị cung cấp dịch vụ hành chính công.

- Đơn vị cung cấp dịch vụ hành chính công không tuân thủ việc cung cấp thông tin, dữ liệu cho KeyPay theo đúng quy định của Hợp đồng.

- Sai lệnh phát sinh do lỗi kỹ thuật của Đơn vị cung cấp dịch vụ hành chính công.

- Việc cung cấp hàng hoá/dịch vụ giữa Đơn vị cung cấp dịch vụ hành chính công và khách hàng, việc sử dụng thẻ/tài khoản/ứng dụng và/hoặc việc thực hiện nghĩa vụ theo yêu cầu cung cấp hàng hoá/dịch vụ giữa các bên liên quan vi phạm pháp luật Việt Nam.

- Đơn vị cung cấp dịch vụ hành chính công bằng cách này hay cách khác không tuân thủ các điều khoản, điều kiện của Hợp đồng cũng như các quy định khác bằng văn bản của ngân hàng và/hoặc KeyPay (nếu có).

Quyền đòi bồi hoàn của KeyPay có thể kéo dài và giữ nguyên giá trị hiệu lực ngay cả khi hợp đồng giữa KeyPay và Đơn vị cung cấp dịch vụ hành chính công đã chấm dứt.