Giải pháp & dịch vụ

Giải pháp thanh toán cho các Dịch vụ công trực tuyến

Đẩy mạnh cung cấp các Dịch vụ công trực tuyến là chủ trương của Chính phủ được Bộ, ngành, địa phương quan tâm và triển khai nhằm tạo điều kiện tối đa cho người dân, tăng tính công khai, minh bạch khi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và tổ chức. 
Triển khai các dịch vụ công trực tuyến có nghĩa là công dân, doanh nghiệp, các tổ chức hành chính khác có thể giao tiếp với chính quyền 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối internet và kết quả có thể trả về cho người yêu cầu dịch vụ trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc áp dụng dịch vụ công điện tử giúp cơ quan Nhà nước giảm tải được áp lực công việc, giải quyết công việc nhanh hơn, thuận tiện, khoa học hơn.

Lợi ích giải pháp thanh toán cho dịch vụ công trực tuyến:

       1. Đối với đối tượng tiếp nhận dịch vụ công trực tuyến

  •   Sự thuận tiện: Đáp ứng khả năng thanh toán trực tuyến của người dùng, hỗ trợ nhiều phương pháp thanh toán như: thanh toán thẻ, chuyển tiền điện tử... 
  • An toàn bảo mật: Bảo mật thông tin giao dịch, người dùng thông qua các phương pháp kỹ thuật bảo mật tiêu chuẩn quốc tế;
  •  Đăng ký, sử dụng dễ dàng: với mọi chỉ dẫn về thủ tục được trình bày đầy đủ trên giao diện, người dùng sẽ không gặp nhiều khó khăn khi sử dụng dich vụ;
  • Tiết kiệm: Đối tượng tiếp nhận dịch vụ không phải mất thời gian, chi phí đi lại để hoàn thiện thủ tục.

       2. Đối với đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến

  • Tính đơn giản, khoa học: Đơn vị cung cấp dịch vụ công có thể quản lý các khoản thu một cách khoa học hơn nhờ hệ thống báo cáo hỗ trợ quản lý các khoản thu của cổng thanh toán.
  •  Tiết kiệm: Tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực cho khâu tiếp nhận thanh toán, đảm bảo tính minh bạch đối với các khoản thu; 
  • Kết nối được với nhiều ngân hàng: thông qua cổng thanh toán điện tử trung gian (Banknetvn, Cổng thanh toán trực tuyến....), đơn vị cung cấp dịch vụ trực tuyến có thể dễ dàng kết nối với các ngân hàng;
  • Triển khai nhiều dịch vụ cùng lúc: một cổng thanh toán điện tử đảm bảo đơn vị cung cấp dịch vụ có thể triển khai thanh toán nhiều dịch vụ cùng một lúc.
  • Xây dựng hình ảnh: Đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ dễ dàng có hình ảnh hiện đại, chuyên nghiệp và đáng tin cậy hơn.

Xây dựng cổng thanh toán điện tử không chỉ giúp hoàn thiện mức độ dịch vụ công trực tuyến cao nhất mà còn khuyến khích người dùng tăng cường sử dụng dịch vụ trực tuyến do nhiều tiện ích ưu việt của mình, cũng như đơn giản hóa việc quản lý của các đơn vị cung cấp dịch vụ.

KeyPay là đơn vị đầu tiên tập trung nghiên cứu và đưa ra các giải pháp hỗ trợ
các cơ quan nhà nước, Bộ, ngành, địa phương, tích hợp giải pháp thanh toán trực tuyến hiện đại, an toàn và thuận tiện cho các dịch vụ công trực tuyến mức 4.
 

Quy trình thanh toán qua KeyPay

Thanh toán thẻ nội địa

Thanh toán qua thẻ Quốc tế