Giải pháp & dịch vụ

Giải pháp thanh toán đảm bảo trong TMĐT

Thanh toán đảm bảo là hình thức thanh toán trong đó số tiền thanh toán giữa người mua và người bán sẽ được tạm giữ bởi một bên thứ ba và chỉ được chuyển tới người bán sau khi giao dịch thành công, người mua nhận được hàng hóa, dịch vụ và hài lòng với chất lượng sản phẩm. Trong trường hợp giao dịch thất bại, số tiền thanh toán sẽ được chuyển trả lại cho người mua.


•    Lợi ích của thanh toán đảm bảo:
-    Cho người mua: Giải pháp thanh toán này hạn chế gian lận và rủi ro khi người mua chưa chắc chắn về người bán, đảm bảo quyển lợi cho người mua khi đã thanh toán là chắc chắn nhận được hàng.
-    Cho người bán: Người bán yên tâm chuyển hàng cho người mua khi biết chắc là người mua đã thanh toán cho hàng hóa mà mình muốn bán.