Trợ giúp

Hướng dẫn thanh toán thẻ

Bước 1:  Khách hàng truy cập vào website của đơn vị Bộ ban ngành cung cấp dịch vụ hành chính công, chọn hồ sơ giấy tờ và thực hiện các bước thanh toán theo hướng dẫn

Bước 2: Khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán và chọn thẻ thanh toán qua Hệ thống thanh toán thương mại điện tử quốc gia KeyPay

Bước 3: Khách hàng nhập thông tin chủ thẻ/tài khoản trên giao diện trang thanh toán (Khách hàng được phép nhập thông tin tối đa 3 lần. Sau 3 lần nhập sai, giao dịch sẽ được hủy bỏ)

 

Hướng dẫn nhập thông tin chủ thẻ / tài khoản

- Tên chủ thẻ/tài khoản: nhập chữ hoa không dấu, ví dụ NGUYEN TRONG HA

- Số thẻ/tài khoản: nhập số thẻ/tài khoản (in trên mặt trước của thẻ), không sử dụng dấu cách, ví dụ 9704083221522988

- Ngày mở thẻ/tài khoản: nhập thông tin (tháng/năm) mở thẻ/tài khoản in trên mặt trước của thẻ, ví dụ “10/14”.

Và chọn “Tiếp Tục” để thực hiện thanh toán

Bước 4: Khách hàng nhận mã OTP trên điện thoại và nhập trên giao diện trang xác thực

-   Mật khẩu OTP sẽ được gửi qua tin nhắn SMS đến số thuê bao di động mà khách hàng đã đăng ký.

-   Khách hàng nhập OTP và nhấn “Tiếp Tục” để tiếp tục thực hiện thanh toán:

(Lưu ý: Khách hàng được phép nhập OTP 3 lần. Nếu nhập sai, giao dịch sẽ bị hủy bỏ)

Bước 5: Khách hàng nhận thông báo về kết quả giao dịch.

-   Sau khi hoàn tất các bước, màn hình hiển thị thông báo giao dịch thành công/không thành công tới khách hàng.