Giới thiệu

Bảo mật thông tin

KeyPay sử dụng các biện pháp an ninh bảo mật thông tin để chống mất mát, nhầm lẫn hoặc thay đổi dữ liệu trong hệ thống. Tất cả thông tin giao dịch giữa khách hàng và KeyPay sẽ được bảo mật qua cơ chế Secure Sockets Layer (SSL) bằng cách mã hóa tất cả thông tin khách hàng nhập vào.

KeyPay cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân với bất cứ ai.

- Thông tin của khách hàng gửi cho KeyPay sẽ được quản lý theo quy trình nghiêm ngặt nhất, ngay cả nội bộ KeyPay cũng không có bất kỳ cá nhân nào được phép tiếp cận toàn bộ kho dữ liệu khách hàng;

KeyPay tiết lộ các thông tin cá nhân cho bên thứ 3 trong các trường hợp:

+ Nhận được sự đồng ý của khách hàng.

KeyPay cần tiết lộ thông tin của khách hàng để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan tới việc liên lạc với khách hàng (công ty chuyển phát nhanh…);

KeyPay cần gửi thông tin đó cho những công ty hoạt động thay mặt cho KeyPay để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng;

+ Khi được các cơ quan chức năng yêu cầu.