Giới thiệu

Thu thập thông tin

1. Cách thức thu thập:

KeyPay thu thập các thông tin cá nhân của khách hàng qua các cách sau:

- Thu thập thông tin từ việc khách hàng thực hiện thanh toán trên: www.keypay.gov.vn;

- Thông qua mẫu thanh toán đặt trên website, trên các trang subsite hay landingpage;

- Thông qua lịch sử giao dịch khách hàng đã thực hiện trên các website liên kết vớiKeyPay;

- Thông qua các cuộc thi trên www.keypay.gov.vn hoặc các trang mạng xã hội mà KeyPay là đơn vị đứng ra tổ chức;

- Thông qua các chương trình khuyến mãi, rút thăm trúng thưởng;

- Thông qua các cuộc khảo sát mà khách hàng tham gia thực hiện;

- Thông qua điện thoại, email lấy thông tin trực tiếp khi KeyPay tiếp xúc với khách hàng.

 2. Thông tin thu thập

Các thông tin cá nhân khách hàng có thể sẽ được yêu cầu cung cấp khi đăng ký vớiKeyPay bao gồm:

- Địa chỉ IP;

- Địa chỉ gửi hóa đơn mà bạn đã đăng ký với ngân hàng phát hành;

- Số tài khoản, số thẻ và một số thông tin cần thiết khác khi khách hàng thực hiện giao dịch;

- Thông tin của khách hàng từ các bên thứ 3 như: nhà cung cấp, ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác;

- Các thông tin thu thập được khi KeyPay gửi Cookie khi khách hàng sử dụng trình duyệt Internet truy cập vào các trang dịch vụ của KeyPay.