Cấp phép lái xe nội địa

Các bước thực hiện

Bước 1

Người dùng có thể chọn ngân hàng ở đây hoặc trên trang thanh toán

Bước 2

Khóa bảo mật chỉ có Đại lý và Cổng thanh toán KeyPay biết. Khóa bảo mật có 6 số

Bước 3

Giao dịch, giá trị phải khác nhau trong mỗi lần thanh toán giao dịch

bước 4

Người dùng có thể chọn ngân hàng ở đây hoặc trên trang thanh toán